Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Tholen wordt gevormd door deze partijen:
 SGP (7), VVD (3), CU (3), ABT (3), CDA (2), PvdA/GL (2), SP (1).
De gemeenteraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. De vergaderingen zijn op donderdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn in principe openbaar.

De commissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd, hetzij door raadsleden, hetzij door fractievolgers. De voorzitter van de commissie moet raadslid zijn en wordt door de gemeenteraad benoemd. De voorzitter is geen lid van de commissie.

De commissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd, hetzij door raadsleden, hetzij door fractievolgers. De voorzitter van de commissie moet raadslid zijn en wordt door de gemeenteraad benoemd. De voorzitter is geen lid van de commissie.

De commissie bereidt de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd, hetzij door raadsleden, hetzij door fractievolgers. De voorzitter van de commissie moet raadslid zijn en wordt door de gemeenteraad benoemd. De voorzitter is geen lid van de commissie.

De leden van het presidium zijn de voorzitter van de gemeenteraad, de drie commissies voorzitters en de griffier. Het presidium bereidt de vergaderingen van de commissies en gemeenteraad voor. Het presidium fungeert als agendacommissie.

Sinds 1 januari 2024 is er een gezamenlijke rekenkamer voor de gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen.
Met de Wet versterking decentrale rekenkamers zijn de gemeenten verplicht om een onafhankelijke rekenkamer te hebben. De gemeenteraden hebben ervoor gekozen om niet ieder afzonderlijk een rekenkamer in te stellen, maar samen te werken met de andere gemeenten.

Spreken met burgemeester en wethouders
Wilt u de burgemeester of een wethouder spreken?
Bel hiervoor het bestuurssecretariaat:
Burgemeester en gemeentesecretaris 0166 – 668330
Wethouders: 0166 – 668319 of 0166 - 668386
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon en de wethouders worden gekozen door en uit de gemeenteraad. De leden van het college hebben ieder een eigen portefeuille.

De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de burgemeester en de commissieleden. De griffier is aanwezig bij de raads- en commissievergaderingen en ontwikkelt daarnaast activiteiten die moeten leiden tot bestuurlijke vernieuwing. De raadsgriffier van de Thoolse gemeenteraad is de heer L. Vermeij, tel. (0166) 668313, e-mail: leen.vermeij@tholen.nl. Alle zaken die de raad aangaan, worden door de griffie behandeld. Heeft u vragen of wilt u zich melden als inspreker? U kunt de griffie bereiken onder tel. (0166) 668343 of e-mail griffie@tholen.nl

De gemeenteraad van Tholen wordt gevormd door deze partijen:
 SGP (7), VVD (3), CU (3), ABT (3), CDA (2), PvdA/GL (2) en SP (1)