Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Sijbers , Marleen

Emailadres
bestuurssecretariaat@tholen.nl

Taken:
Burgemeester

Portefeuilles:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
 • In- en externe betrekkingen
 • Ambassadeur (extern)
 • Representatie breed
 • Verbetering relatie overheid - burger
 • Bevordering participatie, algemeen
  - dorpsagenda's
  - burgerpanel
  - jongeren
 • Communicatie
 • Vergunningverlening en handhaving (beleid)
 • Commissie bezwaar en beroep
 • Klachtenafhandeling bestuur
 • Woonwagenbeleid

Nevenfuncties:
Als burgemeester van Tholen (onbezoldigde functies):

 • lid van het driehoeksoverleg voor basisteam Bergen op Zoom (politie/justitie/burg)
 • lid van het driehoeksoverleg district De Markiezaten
 • lid van het Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant
 • lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland
 • lid van Algemeen Bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • lid van burgemeesterskring Zeeland
 • lid van RBT-C
 • voorzitter Kerkenoverleg en gemeente Tholen
 • lid OZO (overleg Zeeuwse Overheden)

Op persoonlijke titel (onbezoldigde functies):

 • comité van aanbeveling van de Stichting ‘Vrienden Kerk Maria Hemelvaart’
 • beschermvrouwe Landmans Eendracht Wanroij
 • comité van aanbeveling van de Stichting Stavoord6 en in de toekomst ambassadrice
 • beschermvrouwe van het Cloveniersgilde Scherpenisse