Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Marleen Sijbers

 Marleen Sijbers
Politieke partij
College
Emailadres
bestuurssecretariaat@tholen.nl

Taken:
Burgemeester


Portefeuilles:

 • Ambassadeur (extern)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Verbetering relatie overheid - burger
 • Communicatie
 • Bevordering participatie, algemeen
  - dorpsagenda's 
  - burgerpanel
  - jongeren
 • Commissie bezwaar en beroep
 • Klachtenafhandeling bestuur
 • Asiel- en crisisnoodopvang
 • Woonwagenzaken
 • In- en externe betrekkingen
 • Regionale samenwerking
 • Representatie breed

Nevenfuncties:

 • Als burgemeester van Tholen (onbezoldigde functies):
 • lid van het driehoeksoverleg voor basisteam Bergen op Zoom (politie/justitie/burg)
 • lid van het driehoeksoverleg district De Markiezaten
 • lid van het Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant
 • lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zeeland
 • lid van Algemeen Bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • lid van burgemeesterskring Zeeland
 • lid van RBT-O
 • voorzitter Kerkenoverleg en gemeente Tholen
 • lid OZO (overleg Zeeuwse Overheden)
 • Algemeen Bestuur Veiligheidsregio (VRZ)
 • lid van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 • lid van Bestuurlijk overleg Omgevingsrecht (BOOR)
 • lid van Bestuurlijk overleg Samenwerking (binnen) OmgevingsRecht Bevelanden en Tholen (Sorbet)
 • comité van aanbeveling van de Stichting "Vrienden Kerk Maria Hemelvaart"
 • comité van aanbeveling van de Stichting Stavoord6 en in de toekomst ambassadrice
 • beschermvrouwe van het Cloveniersgilde Scherpenisse
 • ambassadeur Four Freedoms
 • ambassadeur verdronken stad Reimerswaal
  Op persoonlijke titel (onbezoldigde functies):
 • beschermvrouwe Landmans Eendracht Wanroij