Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 30 mei 2024

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
Marleen Sijbers
Toelichting

Publiek en pers zijn van harte welkom in de raadzaal.


U kunt de vergadering live volgen via onze website
https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en hier kunt u de vergadering ook achteraf bekijken.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  Ingevolge artikel 32 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 5. 5

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen.
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake spookwoningen.
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake financiële positie museum De Meestoof.
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie CU inzake openingstijden zwembaden.
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie VVD inzake opening zwembad De Spetter.
 6. 6

 7. 7

 8. 8

  Portefeuillehouder: wethouder Moerland/wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. H.M. Kieviet/dhr. G.H. Kooiker
  Email: gerard.kooiker@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Bespreekstuk
  VVD: Bespreekstuk
  CU: Bespreekstuk
  CDA: Bespreekstuk
  ABT: Bespreekstuk
  PvdA/GL: Bespreekstuk
  SP: Bespreekstuk
  Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad.


  Spreektijden:
  Totaal: 30 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 9. 9

  Voorstel realisatie parkeerterrein aan Nieuwlandseweg Sint-Annaland en tevens voorstel om te functioneren als achtervang voor aankoop van het volledige plangebied.


  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. M. Gorissen/dhr. G.H. Kooiker
  Email: michiel.gorissen@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Bespreekstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Bespreekstuk
  ABT: Bespreekstuk
  PvdA/GL: Hamerstuk
  SP: Hamerstuk
  Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad.


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 10

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. M. Gorissen
  Email: michiel.gorissen@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Hamerstuk
  ABT: Bespreekstuk
  PvdA/GL: Hamerstuk
  SP: Bespreekstuk
  Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad.


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 11. 11

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.A. Quist
  Email: peter.quist@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Hamerstuk
  ABT: Bespreekstuk
  PvdA/GL: Hamerstuk
  SP: Hamerstuk
  Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad.


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 12. 12

  Vaststellen Subsidieverordening Stimuleringsbijdrage duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties, dorpshuizen, culturele gebouwen en kerken.


  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.C.M. van Schilt/mw. E.J. de Hond
  Email: linda.vanschilt@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Bespreekstuk
  ABT: Bespreekstuk
  PvdA/GL: Hamerstuk
  SP: Hamerstuk
  Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad.


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 13. 13

 14. 14

  • Aangekondigde motie namens fracties CU en VVD inzake openstelling zwembaden.

  Moties

  Titel
  Openstelling zwembaden
 15. 15
  Afscheid raadslid de heer H.L. Bijnagte.
 16. 16
  Onderzoek geloofsbrieven en beslissing omtrent nieuw toe te laten raadslid voor de zittingsperiode mei 2024 – maart 2026.
 17. 17

 18. 18
  Afleggen eed door nieuw raadslid.
 19. 19
  Sluiting