Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gecombineerde vergadering Commissie Ruimte en Commissie Bestuurszaken

woensdag 13 februari 2019

19:30

Voorzitter
Dhr. S.G.W. de Leeuw

Agendapunten

Ingevolge artikel 28 van het Reglement van Orde is er een
vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de
voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de
vergadering geen vragen zijn ingediend.

Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een
klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

Portefeuillehouder: Burgemeester Van de Velde-de Wilde
Behandelend ambtenaar: Dhr. L. Quist
Email: leo.quist@tholen.nl

Spreektijden:
Totaal: 30 minuten
Per fractie: 3 minuten
College: 6 minuten
(Bijbehorende documenten worden nog toegevoegd.)