Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gecombineerde vergadering Commissie Samenleving en Commissie Bestuurszaken

woensdag 10 juni 2020

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
mr. S.G.W. de Leeuw
Toelichting

IIn verband met de beperkingen die de maatregelen ter bestrijding van het Coronacrisis ons opleggen zal de vergadering niet door
publiek kunnen worden bezocht. De pers zal wel in de gelegenheid gesteld worden, met inachtneming van de geldende richtlijnen, aanwezig te zijn. Er kan wel gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn. De vergadering kan worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio zal uitzenden. De geluidsopname van de vergadering zal achteraf te beluisteren zijn via de website www.tholen.nl

Uitzending

Agendapunten

Ingevolge artikel 28 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

Portefeuillehouder: burgemeester Van de Velde-de Wilde
Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
Email: gerrit.vos@tholen.nl

Spreektijden
Totaal: 20 minuten
Per fractie: 2 minuten
College: 4 minuten

Bijlagen

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2020
(Terugverwezen van gemeenteraadsvergadering naar commissie op verzoek mw. P. Geluk-den Engelsman namens fractie CDA)