Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

dinsdag 14 maart 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
K.P.N. Schippers
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Beëdiging mevrouw P. Das en de heer C.J. Lindhoud als commissielid Samenleving.
 3. 3

 4. 4
  Algemeen inpsreekrecht
 5. 5

 6. 6

  Ingevolge artikel 27 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 7. 8

  • Zwembadraad Blijven Spetteren – Jaarrapportage 2022
  • Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio – Jaarverslag 2021-2022

 8. 9

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 9. 10

  Portefeuillehouder: rekenkamercommissie
  Behandelend ambtenaar: dhr. L. Vermeij
  Email: griffie@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 11

 11. 12

  Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Tholen 2023-2026
  (terugverwezen vanuit de raadsvergadering van 8 december 2022, lijst ingekomen stukken), op verzoek van de heer A.L.S. Schoonen/fractie CDA)

 12. 13
  Wat verder ter tafel komt
 13. 14
  Sluiting