Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

dinsdag 3 oktober 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
Ineke Schippers
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en hier kunt u de vergadering ook achteraf bekijken.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:53 - 00:05:58 - Ineke Schippers
 2. 2

  00:05:57 - 00:05:58 - Ineke Schippers
  00:06:02 - 00:06:16 - Ineke Schippers
  00:06:30 - 00:06:31 - Jeroen Lindhoud
  00:06:31 - 00:06:32 - Ineke Schippers
  00:06:33 - 00:06:34 - Jeroen Lindhoud
  00:06:51 - 00:06:52 - Ineke Schippers
 3. 3
  Algemeen inpsreekrecht
 4. 4

 5. 5

  Ingevolge artikel 23 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 6. 6

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake inzet vrijwilligers in de schuldhulpverlening.
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake toetsingskaders bedrijfsvoering en kwaliteitsniveau bewindvoerders.
  00:08:21 - 00:08:26 - Andries de Meyer
  00:09:13 - 00:09:22 - Ineke Schippers
  00:10:38 - 00:10:39 - Ineke Schippers
  00:10:49 - 00:11:11 - Andries de Meyer
  00:11:55 - 00:12:02 - Ineke Schippers
  00:12:02 - 00:12:03 - Roy Zeilstra
  00:12:44 - 00:12:53 - Ineke Schippers
  00:12:53 - 00:12:54 - Corniel van Leeuwen
  00:14:40 - 00:14:41 - Ineke Schippers
 7. 7

  • RBL Oosterschelderegio – Rapportage Voortijdige Schoolverlaters 2021-2022
  • SWVO – Jaarstukken 2022
  • GGD Zeeland – Jaarstukken 2022
  00:10:49 - 00:11:11 - Andries de Meyer
  00:11:55 - 00:12:02 - Ineke Schippers
  00:12:02 - 00:12:03 - Roy Zeilstra
  00:12:44 - 00:12:53 - Ineke Schippers
  00:12:53 - 00:12:54 - Corniel van Leeuwen
  00:14:40 - 00:14:41 - Ineke Schippers
  00:15:48 - 00:16:22 - Aad Prins
  00:16:23 - 00:16:40 - Ineke Schippers
 8. 8

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

  00:16:29 - 00:16:40 - Ineke Schippers
  00:16:40 - 00:16:42 - Jan Heshof
  00:17:00 - 00:17:01 - Jan Heshof
  00:17:02 - 00:17:03 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:17:03 - 00:17:06 - Ineke Schippers
  00:17:46 - 00:17:53 - Ineke Schippers
  00:17:53 - 00:17:54 - Jan Heshof
 9. 9

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. D.A.P.D. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 10 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut
  College: 3 minuten

  00:18:28 - 00:19:25 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:19:26 - 00:19:29 - Ineke Schippers
  00:19:30 - 00:20:35 - Roy Zeilstra
  00:20:35 - 00:20:40 - Ineke Schippers
  00:20:51 - 00:20:56 - Ineke Schippers
  00:20:56 - 00:20:57 - Peter Hoek
  00:24:03 - 00:24:20 - Ineke Schippers
  00:24:20 - 00:24:21 - Marcel Vercammen
  00:24:43 - 00:24:44 - Ineke Schippers
  00:24:51 - 00:25:37 - Roy Zeilstra
  00:25:38 - 00:25:42 - Ineke Schippers
  00:25:42 - 00:25:44 - Peter Hoek
  00:27:07 - 00:27:21 - Ineke Schippers
  00:27:21 - 00:27:23 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:27:25 - 00:27:26 - Marcel Vercammen
  00:27:27 - 00:27:28 - Aad Prins
  00:27:28 - 00:27:30 - Hilde Moerland
  00:27:32 - 00:27:35 - Aad Prins
  00:27:37 - 00:27:40 - Petra Das
  00:27:40 - 00:27:41 - Roy Zeilstra
 10. 10

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  00:28:24 - 00:29:43 - Jan Heshof
  00:29:44 - 00:29:49 - Ineke Schippers
  00:29:50 - 00:32:28 - Aad Prins
  00:32:28 - 00:32:29 - Ineke Schippers
  00:32:30 - 00:32:32 - Marcel Vercammen
  00:32:57 - 00:33:04 - Ineke Schippers
  00:33:05 - 00:39:37 - Corniel van Leeuwen
  00:39:37 - 00:39:38 - Ineke Schippers
  00:39:39 - 00:39:43 - Corniel van Leeuwen
  00:39:53 - 00:39:54 - Jan Heshof
  00:41:04 - 00:41:07 - Ineke Schippers
  00:41:07 - 00:41:08 - Aad Prins
  00:42:00 - 00:42:04 - Ineke Schippers
  00:42:04 - 00:42:05 - Corniel van Leeuwen
  00:44:35 - 00:44:43 - Marcel Vercammen
  00:44:44 - 00:44:47 - Ineke Schippers
  00:45:18 - 00:45:19 - Corniel van Leeuwen
  00:45:21 - 00:45:22 - Corniel van Leeuwen
  00:45:22 - 00:45:23 - Marcel Vercammen
  00:45:24 - 00:45:25 - Ineke Schippers
  00:46:38 - 00:46:39 - Marcel Vercammen
  00:46:39 - 00:46:41 - Ineke Schippers
  00:46:43 - 00:46:44 - Ineke Schippers
  00:46:46 - 00:46:47 - Marcel Vercammen
  00:47:36 - 00:47:44 - Ineke Schippers
  00:47:44 - 00:47:50 - Corniel van Leeuwen
  00:48:31 - 00:48:33 - Jan Heshof
  00:48:35 - 00:48:36 - Jan Heshof
  00:48:48 - 00:48:49 - Ineke Schippers
  00:48:49 - 00:48:54 - Jan Heshof
  00:48:54 - 00:48:55 - Corniel van Leeuwen
  00:48:57 - 00:48:58 - Corniel van Leeuwen
  00:49:28 - 00:49:46 - Ineke Schippers
  00:49:46 - 00:49:48 - Aad Prins
  00:49:48 - 00:49:49 - Jan Heshof
  00:49:52 - 00:49:55 - Petra Das
  00:50:01 - 00:50:14 - Hilde Moerland
  00:50:16 - 00:50:19 - Marcel Vercammen
  00:50:20 - 00:50:22 - Petrina Geluk-den Engelsman
 11. 11

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: mw. M. van Driel
  Email: madelon.vandriel@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  00:51:04 - 00:51:33 - Petra Das
  00:51:33 - 00:51:39 - Ineke Schippers
  00:51:45 - 00:51:46 - Roy Zeilstra
  00:52:57 - 00:53:01 - Ineke Schippers
  00:53:02 - 00:56:04 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:56:05 - 00:56:08 - Ineke Schippers
  00:56:08 - 00:56:09 - Marcel Vercammen
  00:57:13 - 00:57:18 - Ineke Schippers
  00:57:18 - 00:57:19 - Andries de Meyer
  00:57:21 - 00:58:42 - Andries de Meyer
  00:58:43 - 00:58:50 - Ineke Schippers
  00:58:50 - 00:58:53 - Corniel van Leeuwen
  01:04:00 - 01:04:03 - Andries de Meyer
  01:04:03 - 01:04:08 - Ineke Schippers
  01:05:30 - 01:05:31 - Ineke Schippers
  01:06:04 - 01:07:25 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:07:26 - 01:07:32 - Ineke Schippers
  01:07:32 - 01:07:33 - Roy Zeilstra
  01:08:48 - 01:08:49 - Ineke Schippers
  01:08:52 - 01:08:53 - Andries de Meyer
  01:09:32 - 01:09:37 - Ineke Schippers
  01:09:38 - 01:12:59 - Corniel van Leeuwen
  01:12:59 - 01:13:00 - Andries de Meyer
  01:13:01 - 01:13:04 - Andries de Meyer
  01:13:05 - 01:13:06 - Marcel Vercammen
  01:13:06 - 01:13:09 - Ineke Schippers
  01:13:46 - 01:13:47 - Ineke Schippers
  01:13:48 - 01:13:50 - Andries de Meyer
  01:14:13 - 01:14:14 - Ineke Schippers
  01:14:15 - 01:14:23 - Roy Zeilstra
  01:14:37 - 01:14:39 - Ineke Schippers
  01:14:39 - 01:14:40 - Corniel van Leeuwen
  01:15:44 - 01:15:46 - Roy Zeilstra
  01:15:46 - 01:15:47 - Ineke Schippers
  01:16:17 - 01:16:18 - Ineke Schippers
  01:16:18 - 01:16:19 - Corniel van Leeuwen
  01:16:40 - 01:16:41 - Ineke Schippers
  01:16:59 - 01:17:03 - Roy Zeilstra
  01:17:03 - 01:17:04 - Petra Das
  01:17:06 - 01:17:07 - Petra Das
  01:17:07 - 01:17:08 - Roy Zeilstra
  01:17:09 - 01:17:10 - Andries de Meyer
  01:17:11 - 01:17:13 - Roy Zeilstra
  01:17:14 - 01:17:15 - Andries de Meyer
  01:17:17 - 01:17:18 - Jeroen Lindhoud
  01:17:19 - 01:17:20 - Marcel Vercammen
  01:17:22 - 01:17:25 - Petrina Geluk-den Engelsman
 12. 12

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: mw. M. van Driel
  Email: madelon.vandriel@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  01:18:17 - 01:18:20 - Petra Das
  01:18:20 - 01:18:21 - Ineke Schippers
  01:18:23 - 01:18:25 - Ineke Schippers
  01:18:58 - 01:19:00 - Ineke Schippers
  01:19:05 - 01:19:06 - Andries de Meyer
  01:19:24 - 01:19:28 - Ineke Schippers
  01:19:29 - 01:21:50 - Corniel van Leeuwen
  01:21:50 - 01:21:51 - Ineke Schippers
  01:22:03 - 01:22:04 - Petra Das
  01:22:10 - 01:22:12 - Petra Das
  01:22:12 - 01:22:14 - Ineke Schippers
  01:22:24 - 01:23:08 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:23:09 - 01:23:12 - Ineke Schippers
  01:23:12 - 01:23:13 - Corniel van Leeuwen
  01:23:29 - 01:23:31 - Ineke Schippers
  01:23:42 - 01:23:43 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:23:44 - 01:23:46 - Marcel Vercammen
  01:23:47 - 01:23:48 - Jeroen Lindhoud
  01:23:50 - 01:23:51 - Andries de Meyer
  01:23:53 - 01:23:54 - Petra Das
  01:23:55 - 01:23:56 - Petra Das
  01:23:57 - 01:24:00 - Roy Zeilstra
 13. 13
  Wat verder ter tafel komt
 14. 14
  Sluiting