Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

dinsdag 12 april 2022

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
drs. P.J.A. Geluk-den Engelsman
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Afleggen eed of verklaring en belofte door burgercommissieleden.
 3. 4
  Algemeen inspreekrecht
 4. 5

 5. 6

  Ingevolge artikel 27 van de Verordening op de raadscommissies is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 6. 7

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake tegemoetkoming minima m.b.t. energienota.

 7. 8

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 8. 9

 9. 10

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  E-mail: vincent.burger@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 11

  Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio – jaarverslag 2020-2021 (terugverwezen vanuit de gecombineerde vergadering commissie Ruimte en Samenleving van 7 februari 2022, op verzoek van de heren A.L.S. Schoonen/fractie CDA, J.P.M. Heshof/fractie PvdA/GL en A. Prins/fractie SGP)

 11. 12
  Wat verder ter tafel komt
 12. 13
  Sluiting