Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

dinsdag 4 oktober 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
K.P.N. Schippers
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ingevolge artikel 27 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SP inzake nieuwbouw scholen Oud-Vossemeer
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SP inzake opruimen dode vogels – vogelgriep
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake emancipatie LHBTIQA+
 2. Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 3. Voorstel tot geen bedenkingen/ bezwaren te uitten en in te stemmen met de door het College van bestuur van Octho voorgelegde statutenwijziging.
  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. D.A.P. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten