Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

dinsdag 29 november 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
K.P.N. Schippers
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ingevolge artikel 27 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 2. • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie CU inzake mentale gezondheid van jongeren
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake energiesteun sportclubs en dorpshuizen

 3. Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 4. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: Mw. D. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 5. 3e Begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio (SWVO).

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 6. Voorstel tot het afsluiten van de pilotfase van de Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd en de Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd vervolgens in te zetten in onze lokale zorgstructuur voor een periode van 3 jaar.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Mw. M.M.E. van der Weele
  Email: mies.vanderweele@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten