Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

woensdag 29 juni 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
drs. P.J.A. Geluk-den Engelsman
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Agendapunten

Ingevolge artikel 27 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

• Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen namens fractie SGP en ABT inzake overlast hondenpoep

Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

Portefeuillehouder: wethouder Hoek
Behandelend ambtenaar: dhr. A. Moerland
Email: arjan.moerland@tholen.nl

Spreektijden:
Totaal: 50 minuten
Per fractie: 5 minuten
College: 10 minuten

Portefeuillehouder: Allen
Behandelend ambtenaar: dhr. A. Moerland
Email: arjan.moerland@tholen.nl

Spreektijden:
Totaal: 60 minuten
Per fractie: 6 minuten
College: 12 minuten