Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

woensdag 13 april 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
mr. S.G.W. de Leeuw
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ingevolge artikel 27 van de Verordening op de raadscommissies is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 2. • Jaarverslag griffie gemeente Tholen 2021
  • Ledenbrief VZG 2022-OOL/VZG-richtlijnen voor de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen
  • GS Provincie Zeeland – IBT 2021 gemeente Tholen huisvesting vergunninghouders 2e halfjaar.
  • OZO – Nieuwsbrief #24

 3. Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 4. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.M. van de Wouw
  E-mail: laurien.vandewouw@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 5. Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  E-mail: gerrit.vos@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten