Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

woensdag 9 februari 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
mr. S.G.W. de Leeuw
Toelichting

De vergadering kan worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website www.tholen.nl/bestuur en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.
In verband met de beperkingen die de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus ons opleggen zal de vergadering niet door publiek kunnen worden bezocht. De pers zal wel in de gelegenheid gesteld worden, met inachtneming van de geldende richtlijnen, aanwezig te zijn. Er kan wel gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ingevolge artikel 27 van de Verordening op de raadscommissies is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 2. • OZO – Nieuwsbrief #22
  • BDO Benchmark Nederlandse gemeenten 2022
  • OZO – Zeeuwse opgaven en het coalitieakkoord
  • OZO – Nieuwsbrief #23
  • GS Provincie Zeeland – Repressief toezicht begroting 2022
  • Sabewa Zeeland – Nieuwsbrief december 2021
  • Jaaroverzicht Klachtenbehandeling 2021
  • AABP Rechtskundig Adviesbureau – Afschrift brief aan voorzitter bezwarencommissie
  • AABP Rechtskundig Adviesbureau – Procedure handhavingsverzoeken Schoolstraat 33 Poortvliet
  • Commissie van advies voor de bezwaarschriften – Brief aan AABP in reactie op de reactie op de tweede uitnodiging hoorzitting
  • Collegejaarprogramma 2022

 3. Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 4. Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: mw. mr. L. Martens
  Email: louise.martens@tholen.nl

  Spreektijden
  Totaal: 22 min.
  Per fractie: 1e termijn: 1 min.; 2e termijn: 1 min.
  College: 6 min.

 5. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: dhr. W.J. de Voogd van der Straaten
  Email: willem.devoogd@tholen.nl

  Spreektijden
  Totaal: 66 min.
  Per fractie: 1e termijn: 3 min.; 2e termijn: 3 min.
  College: 18 min.