Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 3 oktober 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
J.A. de Meyer
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

  • Mevrouw Schippers/fractie ABT: Onveilige situatie fiets/voetgangersbrug Tholen
  • De heer Bijnagte/fractie SGP: Voortgang aangenomen motie Duurzaamheidsfonds
 1. • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie ABT inzake werkzaamheden Bierensstraat Sint-Annaland
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake BRO-rapport supermarktvestiging

 2. Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 3. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.A. Quist
  Email: peter.quist@tholen.nl

  Spreektijden:
  totaal: 44 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 2 minuten
  College: 12 minuten

 4. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. C. Meijboom
  Email: kees.meijboom@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 44 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 2 minuten
  College: 12 minuten