Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 7 juni 2022

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
J.A. de Meyer
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Beëdiging van de heer R.F.W. Harinck als commissielid Ruimte.
 3. 4
  Algemeen inspreekrecht
 4. 5

 5. 6

  • Mondelinge vraag namens fractie ABT - mevrouw K.P.N. Schippers inzake situatie fietsenstalling locatie Vliethof Tholen
 6. 7

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie VVD inzake ingekomen brief Molenweg Oud-Vossemeer
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake camerabewaking inrijverbod Botermarkt/Kerkstraat Tholen
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake sociale huurwoningen
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake subsidie rijk ten behoeve van vitaliseren binnenstad
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake biomassacentrale Sabic
 7. 8

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 8. 9

  Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: mw. C. Hornstra-Ammerlaan
  Email: cindy.hornstra@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 9. 11

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: mw. J.A.M. de Krom
  Email: jolanda.dekrom@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 12

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. B. Otten
  Email: bert.otten@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 30 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 11. 14

 12. 15
  Wat verder ter tafel komt
 13. 16
  Sluiting