Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 26 september 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
J.A. de Meyer
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website hhttps://channel.royalcast.com/tholen/#!/tholen/20220926_1
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. Ingevolge artikel 27 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 2. • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake geitenhouderij
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake onrust zeegroenten snijden

 3. • Welstand – jaarverslag 2021
  • Welstandscommissie – jaarverslag 2021

 4. Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 5. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. ing. C.P. Vollaard
  Email: niels.vollaard@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten