Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 20 april 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
M.L.P. Sijbers
Toelichting

Publiek en pers zijn van harte welkom in de raadzaal.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  • Mondelinge vraag namens de heer J.J. van ’t Hof/fractie ABT inzake enquête Omgevingsvisie

 5. 5

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie ABT inzake voortgang aanpak honden- en kattenpoep overlast
 6. 7

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: mw. J. de Krom
  Email: jolanda.dekrom@tholen.nl


  1. Aangekondigde motie namens fracties SGP en CDA inzake Diftar


  Fractiestandpunten:
  SGP: Bespreekstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Bespreekstuk
  CDA: Bespreekstuk
  ABT: Bespreekstuk
  PvdA/GL: Bespreekstuk
  SP: (afwezig) Bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: Hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 33 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 7. 8

  Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: mw. D. Wijnekus
  Email: dominique.wijnekus@tholen.nl


  2. Aangekondigde motie namens fractie ABT inzake financiering muziekonderwijs - financiële tekorten Zeeuwse Muziekschool


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Bespreekstuk
  ABT: Bespreekstuk
  PvdA/GL: Bespreekstuk
  SP: Bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: Bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 8. 9

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl


  1. Aangekondigd amendement namens fracties SGP, CU, VVD en CDA inzake visie voorliggend veld


  Fractiestandpunten:
  SGP: Bespreekstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Bespreekstuk
  ABT: Hamerstuk
  PvdA/GL: Bespreekstuk
  SP: Hamerstuk
  Lijst De Leeuw: Hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 9. 10

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: mw. M. Roseboom
  Email: maria.roseboom@tholen.nl


  2. Aangekondigd amendement namens fracties SGP, PvdA/GL, CU, VVD en CDA inzake Integraal Veiligheidsplan district De Markiezaten


  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 11

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. H.H. van Dijke
  Email: lenie.vandijke@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Hamerstuk
  ABT: Hamerstuk
  PvdA/GL: Bespreekstuk
  SP: Bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: Hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 11. 12

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. C.P. Vollaard
  Email: niels.vollaard@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Bespreekstuk
  ABT: Hamerstuk
  PvdA/GL: Hamerstuk
  SP: (afwezig) Bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: Hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 12. 13

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.A. Quist
  Email: peter.quist@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: Hamerstuk
  VVD: Hamerstuk
  CU: Hamerstuk
  CDA: Hamerstuk
  ABT: Hamerstuk
  PvdA/GL: Hamerstuk
  SP: (afwezig) Bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: Hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 13. 14

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers


  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 14. 15

  Portefeuillehouder: fractievoorzitters
  Behandelend ambtenaar: dhr. L. Vermeij
  Email: griffie@tholen.nl


  3. Aangekondigd amendement namens fractie PvdA/GL inzake ambtsgebed
  4. Aangekondigd amendement namens fractie SP inzake ambtsgebed


  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 15. 16

  Portefeuillehouder: fractievoorzitters
  Behandelend ambtenaar: dhr. L. Vermeij
  Email: griffie@tholen.nl


  5. Aangekondigd amendement namens fractie SP inzake inspreekrecht
  6. Aangekondigd amendement namens fracties CU en SGP inzake ambtseed burgercommissielid


  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 16. 17

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.M. van de Wouw
  Email: laurien.vandewouw@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 17. 18

 18. 19
  Sluiting