Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 7 december 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
Marleen Sijbers
Toelichting

Na de commissievergadering van 29 november 2023 worden de stukken geactualiseerd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  Ingevolge artikel 32 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 5. 5

  1. Nieuwsbrief Robuuste RUD – nr. 1 oktober 2023
  2. Externe nieuwsbrief RUD – oktober 2023
  3. Jaarverslagen 2022 Welstand en Welstandscomissie
  4. Commissie Bezwaarschriften - jaarverslag 2022

 6. 6

  Vaststellen slotwijziging programmabegroting 2023, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2024.  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. A. Boon
  Email: bram.boon@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 7. 7

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. M. Koetsier/dhr. A. Moerland
  Email: monique.koetsier@tholen.nl/arjan.moerland@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 10 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut,
  College: 3 minuten

 8. 8

  Voorstel geen zienswijzen in te dienen tegen verlenging werkingsduur Regionaal Risicoprofiel 2020-2023 Veiligheidsregio Zeeland.


  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 9. 9

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 10

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: team ruimte


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 11. 12

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 12. 13

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 13. 14

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. L.C. van den Berg
  Email: luc.vandenberg@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 30 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 14. 15

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. L.C. van den Berg
  Email: luc.vandenberg@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 30 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 15. 16

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. A.C.E. Luijken
  Email: amy.luijken@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 16. 18

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. S. Scholte
  Email: sam.scholte@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 17. 19

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.A. Quist
  Email: peter.quist@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 18. 20
  Sluiting