Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begroting 2024

donderdag 9 november 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
Marleen Sijbers
Toelichting

Begroting 2024


Voor publiek en pers is toegang in de raadzaal mogelijk.
U kunt de vergadering live volgen via onze website
https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en hier kunt u de vergadering ook achteraf bekijken.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:03 - 00:06:07 - Aad Prins
  00:07:11 - 00:07:24 - Marcel Vercammen
 2. 2

  a. Onderzoek geloofsbrieven kandidaat raadslid
  b. Voorstel tot benoeming/beëdiging als tijdelijk raadslid de heer L.J. Oostdijk.

  00:08:42 - 00:09:30 - Nancy Raas-Tophoven
  00:10:18 - 00:11:31 - Marleen Sijbers
  00:12:23 - 00:12:42 - Marleen Sijbers
 3. 3

  00:12:24 - 00:12:42 - Marleen Sijbers
  00:12:43 - 00:12:54 - Arjen Quist
  00:12:55 - 00:13:33 - Marleen Sijbers
 4. 4

  Besluit

  00:13:29 - 00:13:33 - Marleen Sijbers
  00:13:33 - 00:13:34 - Andries de Meyer
 5. 5

  • Mondelinge vraag namens fractie CDA/mevrouw Geluk inzake advies Cultuurplein Tholen.
  00:14:37 - 00:15:27 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:15:47 - 00:15:48 - Marleen Sijbers
  00:16:14 - 00:18:45 - Frank Hommel
  00:18:46 - 00:18:54 - Marleen Sijbers
  00:18:55 - 00:20:11 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:20:12 - 00:20:14 - Marleen Sijbers
  00:20:14 - 00:20:15 - Frank Hommel
  00:20:17 - 00:21:09 - Frank Hommel
  00:21:10 - 00:21:14 - Marleen Sijbers
  00:21:19 - 00:21:20 - Marleen Sijbers
  00:21:20 - 00:21:22 - Petrina Geluk-den Engelsman
 6. 6

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SP inzake zonnepark Weihoek
  00:21:52 - 00:22:05 - Theo Korevaar
  00:22:15 - 00:22:16 - Marleen Sijbers
 7. 8

  Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2023 over het begrotingsjaar 2023, inclusief vaststelling van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2023.


  Portefeuillehouder: allen
  Behandelend ambtenaar: mw. J. Geluk-van der Plicht
  email: hanneke.geluk@tholen.nl


  Fractiestandpunten:


  SGP: hamerstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP:bespreekstuk


  Spreektijden
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie ABT (2), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie PvdA/GL (2), Fractie SGP (6), Fractie SP (1), Fractie VVD (3)
  00:23:23 - 00:27:06 - Han van 't Hof
  00:27:07 - 00:27:17 - Marleen Sijbers
  00:27:17 - 00:27:23 - Han van 't Hof
  00:28:02 - 00:29:12 - Arjen Quist
  00:29:14 - 00:29:15 - Marleen Sijbers
  00:29:58 - 00:29:59 - Marleen Sijbers
  00:30:15 - 00:30:17 - Han van 't Hof
  00:30:17 - 00:30:18 - Marleen Sijbers
  00:30:45 - 00:30:47 - Marleen Sijbers
  00:30:48 - 00:30:51 - Arjen Quist
  00:30:51 - 00:30:52 - Marleen Sijbers
  00:30:55 - 00:31:28 - Theo Korevaar
  00:31:30 - 00:31:31 - Marleen Sijbers
  00:31:31 - 00:31:37 - Han van 't Hof
  00:31:58 - 00:32:02 - Marleen Sijbers
  00:33:00 - 00:33:03 - Marleen Sijbers
  00:33:04 - 00:33:17 - Jan Heshof
  00:33:18 - 00:33:19 - Han van 't Hof
  00:33:19 - 00:33:22 - Marleen Sijbers
  00:33:34 - 00:33:35 - Marleen Sijbers
  00:33:39 - 00:34:35 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:34:35 - 00:34:37 - Marleen Sijbers
  00:34:37 - 00:34:38 - Jaap Hage
  00:35:18 - 00:35:19 - Marleen Sijbers
  00:35:19 - 00:35:21 - Han van 't Hof
  00:35:56 - 00:35:58 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:35:58 - 00:35:59 - Marleen Sijbers
  00:36:02 - 00:36:57 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:36:58 - 00:36:59 - Han van 't Hof
  00:36:59 - 00:37:09 - Marleen Sijbers
  00:37:39 - 00:37:41 - Marleen Sijbers
  00:37:45 - 00:38:46 - Hilde Moerland
  00:38:46 - 00:38:47 - Marleen Sijbers
  00:38:51 - 00:38:54 - Han van 't Hof
  00:39:01 - 00:39:12 - Han van 't Hof
  00:39:12 - 00:39:13 - Marleen Sijbers
 8. 9

  Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2024 en instemming met de meerjarenraming 2025-2027


  Portefeuillehouder: Allen
  Behandelend ambtenaar: dhr. A. Moerland
  email: arjan.moerland@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk  1. Aangekondigd amendement namens fracties SP en PvdA/GL inzake ureninzet WMO.
  1. Aangekondigde motie namens fractie CDA inzake pumptrackbaan.
  2. Aangekondigde motie namens fractie VVD inzake integraal parkmanagement.
  3. Aangekondigde motie namens fracties CU, SGP, SP, VVD, PvdA/GL en CDA inzake busconcessie (verkeer en vervoer).


  Spreektijden
  Totaal: 40 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 2 minuten
  College: 12 minuten

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie ABT (2), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie PvdA/GL (2), Fractie SGP (6), Fractie SP (1), Fractie VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  Ureninzet WMO

  Moties

  Titel
  Busconcessie - Verkeer en Vervoer
  Parkmanagement
  Pumptrackbaan in Tholen
  00:41:10 - 00:41:11 - Han van 't Hof
  00:43:09 - 00:43:12 - Marleen Sijbers
  00:43:13 - 00:43:28 - Han van 't Hof
  00:43:36 - 00:43:37 - Han van 't Hof
  00:43:38 - 00:43:42 - Marleen Sijbers
  00:43:43 - 00:44:47 - Anco Fase
  00:51:34 - 00:51:41 - Marleen Sijbers
  00:51:41 - 00:51:46 - Arjan Deurloo
  00:54:28 - 00:54:29 - Marleen Sijbers
  00:54:45 - 00:58:57 - Arjen Quist
  00:59:00 - 00:59:24 - Marleen Sijbers
  00:59:24 - 01:00:05 - Theo Korevaar
  01:06:14 - 01:06:29 - Marleen Sijbers
  01:06:35 - 01:06:38 - Jan Heshof
  01:11:59 - 01:12:05 - Marleen Sijbers
  01:12:07 - 01:14:15 - Michael Schoonen
  01:14:15 - 01:14:18 - Marleen Sijbers
  01:17:21 - 01:17:36 - Marleen Sijbers
  01:17:36 - 01:17:40 - Jaap Hage
  01:24:33 - 01:24:35 - Marleen Sijbers
  01:26:30 - 01:26:36 - Corniel van Leeuwen
  01:31:15 - 01:31:16 - Marleen Sijbers
  01:31:48 - 01:31:49 - Marleen Sijbers
  01:31:49 - 01:31:50 - Frank Hommel
  01:33:10 - 01:33:15 - Marleen Sijbers
  01:33:15 - 01:33:17 - Jaap Hage
  01:33:44 - 01:33:45 - Marleen Sijbers
  01:33:45 - 01:33:46 - Frank Hommel
  01:33:47 - 01:33:48 - Frank Hommel
  01:34:13 - 01:34:56 - Marleen Sijbers
  01:34:56 - 01:35:02 - Theo Korevaar
  01:35:03 - 01:35:04 - Theo Korevaar
  01:35:06 - 01:35:07 - Theo Korevaar
  01:35:23 - 01:36:16 - Kees Knulst
  01:36:16 - 01:36:18 - Marleen Sijbers
  01:36:24 - 01:38:15 - Andries de Meyer
  01:38:15 - 01:38:16 - Marleen Sijbers
  01:38:19 - 01:39:56 - Aad Prins
  01:39:56 - 01:39:59 - Jan Heshof
  01:39:59 - 01:40:03 - Marleen Sijbers
  01:40:33 - 01:40:34 - Marleen Sijbers
  01:40:34 - 01:40:35 - Aad Prins
  01:41:10 - 01:41:12 - Han van 't Hof
  01:41:12 - 01:41:14 - Marleen Sijbers
  01:42:05 - 01:42:06 - Aad Prins
  01:42:06 - 01:42:07 - Marleen Sijbers
  01:42:23 - 01:42:31 - Theo Korevaar
  01:42:31 - 01:42:33 - Marleen Sijbers
  01:42:37 - 01:42:38 - Marleen Sijbers
  01:43:20 - 01:43:21 - Aad Prins
  01:43:21 - 01:43:27 - Marleen Sijbers
  01:43:30 - 01:43:34 - Marleen Sijbers
  01:43:34 - 01:43:42 - Aad Prins
  01:44:04 - 01:44:10 - Marleen Sijbers
  01:44:11 - 01:49:49 - Han van 't Hof
  01:49:51 - 01:50:12 - Marleen Sijbers
  01:50:13 - 01:52:15 - Jaap Hage
  01:52:15 - 01:52:18 - Marleen Sijbers
  01:52:20 - 01:55:20 - Michael Schoonen
  01:55:20 - 01:55:22 - Andries de Meyer
  01:55:23 - 01:55:24 - Jaap Hage
  01:55:27 - 01:55:28 - Andries de Meyer
  01:55:28 - 01:55:33 - Marleen Sijbers
  01:56:20 - 01:56:21 - Andries de Meyer
  01:56:23 - 01:56:24 - Michael Schoonen
  01:56:24 - 01:56:26 - Marleen Sijbers
  01:57:21 - 01:57:22 - Nancy Raas-Tophoven
  01:57:24 - 01:57:25 - Jaap Hage
  01:57:25 - 01:57:26 - Marleen Sijbers
  01:57:58 - 01:57:59 - Michael Schoonen
  01:58:01 - 01:58:07 - Nancy Raas-Tophoven
  01:58:08 - 01:58:12 - Nancy Raas-Tophoven
  01:58:12 - 01:58:14 - Marleen Sijbers
  01:58:15 - 01:58:18 - Marleen Sijbers
  01:58:26 - 01:58:56 - Han van 't Hof
  01:58:56 - 01:58:57 - Marleen Sijbers
  01:58:58 - 01:59:08 - Jaap Hage
  01:59:34 - 01:59:36 - Han van 't Hof
  01:59:36 - 01:59:37 - Marleen Sijbers
  01:59:44 - 01:59:46 - Marleen Sijbers
  01:59:47 - 02:00:13 - Jaap Hage
  02:00:13 - 02:00:14 - Han van 't Hof
  02:00:14 - 02:00:16 - Marleen Sijbers
  02:00:28 - 02:00:29 - Michael Schoonen
  02:00:29 - 02:00:30 - Marleen Sijbers
  02:00:32 - 02:00:33 - Andries de Meyer
  02:00:33 - 02:00:34 - Nancy Raas-Tophoven
  02:00:37 - 02:00:41 - Marleen Sijbers
  02:00:43 - 02:00:48 - Nancy Raas-Tophoven
  02:01:58 - 02:01:59 - Andries de Meyer
  02:02:01 - 02:02:02 - Andries de Meyer
  02:02:02 - 02:02:03 - Marleen Sijbers
  02:02:06 - 02:02:08 - Michael Schoonen
  02:03:23 - 02:03:25 - Marleen Sijbers
  02:03:33 - 02:03:34 - Andries de Meyer
  02:03:35 - 02:03:37 - Nancy Raas-Tophoven
  02:03:41 - 02:04:38 - Andries de Meyer
  02:04:40 - 02:04:41 - Marleen Sijbers
  02:04:41 - 02:05:07 - Michael Schoonen
  02:05:10 - 02:05:17 - Nancy Raas-Tophoven
  02:05:17 - 02:05:18 - Marleen Sijbers
  02:05:36 - 02:05:37 - Marleen Sijbers
  02:05:39 - 02:05:40 - Andries de Meyer
  02:05:41 - 02:05:45 - Nancy Raas-Tophoven
  02:06:13 - 02:06:15 - Marleen Sijbers
  02:06:26 - 02:06:28 - Andries de Meyer
  02:06:29 - 02:06:30 - Michael Schoonen
  02:06:45 - 02:06:46 - Marleen Sijbers
  02:06:48 - 02:06:49 - Andries de Meyer
  02:07:11 - 02:07:18 - Marleen Sijbers
  02:07:20 - 02:07:54 - Michael Schoonen
  02:07:54 - 02:07:57 - Marleen Sijbers
  02:08:09 - 02:08:11 - Marleen Sijbers
  02:08:11 - 02:08:16 - Michael Schoonen
  02:08:19 - 02:08:20 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:08:20 - 02:08:22 - Marleen Sijbers
  02:09:49 - 02:09:51 - Marleen Sijbers
  02:09:54 - 02:11:28 - Jan Heshof
  02:11:30 - 02:11:44 - Marleen Sijbers
  02:11:44 - 02:11:45 - Jaap Hage
  02:11:47 - 02:11:48 - Marleen Sijbers
  02:11:50 - 02:11:59 - Marleen Sijbers
  02:12:07 - 02:12:09 - Jan Heshof
  02:12:09 - 02:12:13 - Marleen Sijbers
  02:12:18 - 02:13:09 - Marleen Sijbers
  02:13:13 - 02:13:22 - Marleen Sijbers
  02:24:31 - 02:24:49 - Marleen Sijbers
  02:24:54 - 02:25:06 - Marleen Sijbers
  02:25:06 - 02:25:11 - Aad Prins
  02:25:11 - 02:25:12 - Jan Heshof
  02:25:43 - 02:25:44 - Marleen Sijbers
  02:26:05 - 02:26:18 - Arjan Deurloo
  02:26:18 - 02:26:19 - Marleen Sijbers
  02:26:29 - 02:26:30 - Arjan Deurloo
  02:27:15 - 02:27:40 - Marleen Sijbers
  02:27:40 - 02:27:46 - Arjen Quist
  02:27:52 - 02:28:02 - Arjen Quist
  02:28:27 - 02:29:41 - Marleen Sijbers
  02:29:41 - 02:29:42 - Andries de Meyer
  02:29:42 - 02:29:44 - Michael Schoonen
  02:29:45 - 02:29:47 - Hilde Moerland
  02:29:56 - 02:30:02 - Michael Schoonen
  02:30:07 - 02:30:13 - Michael Schoonen
  02:30:20 - 02:30:51 - Jaap Hage
  02:30:52 - 02:30:56 - Marleen Sijbers
  02:30:56 - 02:30:58 - Hilde Moerland
  02:31:00 - 02:31:02 - Marleen Sijbers
  02:31:20 - 02:31:22 - Marleen Sijbers
  02:31:22 - 02:31:23 - Andries de Meyer
  02:31:27 - 02:31:28 - Andries de Meyer
  02:31:28 - 02:31:30 - Marleen Sijbers
  02:31:44 - 02:31:49 - Marleen Sijbers
  02:31:49 - 02:32:07 - Theo Korevaar
  02:32:11 - 02:32:13 - Marleen Sijbers
  02:32:13 - 02:32:15 - Nancy Raas-Tophoven
  02:32:32 - 02:32:33 - Marleen Sijbers
 9. 10

  Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. J. Geluk-van der Plicht
  email: hanneke.geluk@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk


  Spreektijden
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie ABT (2), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie PvdA/GL (2), Fractie SGP (6), Fractie SP (1), Fractie VVD (3)
 10. 11

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. A. Moerland/dhr. W. de Dreu
  email: arjan.moerland@tholen.nl / wiljo.dedreu@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk


  Spreektijden
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie ABT (2), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie PvdA/GL (2), Fractie SGP (6), Fractie SP (1), Fractie VVD (3)
 11. 12

  Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: mw. D. Pilaszek
  email: diana.pilaszek@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk


  Spreektijden
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie ABT (2), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie PvdA/GL (2), Fractie SGP (6), Fractie SP (1), Fractie VVD (3)
 12. 13

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. D. Pilaszek
  email: diana.pilaszek@tholen.nl


  Hamerstuk

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie ABT (2), Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie PvdA/GL (2), Fractie SGP (6), Fractie SP (1), Fractie VVD (3)
 13. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie ABT (2), Fractie CDA (1), Fractie CU (2), Fractie PvdA/GL (2), Fractie SGP (4), Fractie SP (1), Fractie VVD (1)
 14. 15
  Sluiting