Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 23 maart 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
M.L.P. Sijbers
Toelichting

Publiek en pers zijn van harte welkom in de raadzaal.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  • Mondelinge vraag namens mevrouw K.P.N. Schippers/fractie ABT inzake inzicht in planning bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Mondelinge vraag namens de heer A.L.S. Schoonen/fractie CDA inzake verkeersveiligheid Brede School Tholen
  • Mondelinge vraag namens mevrouw N.P.L. Raas-Tophoven inzake controle compost op vervuiling

 5. 5

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie ABT inzake inspectie invalidesteiger SH18 Stavenisse
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie ABT inzake aanlegsteiger riviercruises

 6. 6

  1. OZO – extra nieuwsbrief – reactie college Gedeputeerde Staten op berichtgeving nieuwe kerncentrales in Borsele
  2. VZG – VZG-richtlijnen voor de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regelingen
  3. Minsterie BZK – inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers
  4. VRZ – brief gemeenteraden doorkijk ontwikkelingen 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Zeeland
  5. OZO – nieuwsbrief #30
  6. Zwembadraad Blijven Spetteren – Jaarrapportage 2022
  7. Jaaroverzicht 2022 Klachtenbehandeling gemeente Tholen
  8. Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland – Financieel toezicht begroting 2023
  9. BDO – Benchmark Nederlandse gemeenten 2023
  10. Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio – Jaarverslag 2021-2022
  11. Zeeuwse Ombudsman – jaarverslag 2022
  12. Griffie gemeente Tholen – jaarverslag 2022
  13. Stichting Tholen Beter Bekend – Highlights 2022 en doorkijkje naar 2023
  14. Gemeente Tholen – reactie aan Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland inzake ontwerp programma van eisen busconcessie
  15. Rekenkamercommissie gemeente Tholen – jaarverslag 2022
  16. OZO – nieuwsbrief #31
  17. Gemeente Hulst – aangenomen motie inzake busverbindingen
  18. VZG – Ledenbrief 2023-004
  19. RUD - Nieuwsbrief
  20. College – collegejaarprogramma 2023
  21. College – evaluatie collegejaarprogramma 2022
  22. VZG- Ledenbrief 2023-002 - VZG-richtlijnen voor de begroting 2023 van de GR'en

  Bijlagen

 7. 7

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl


  • Aangekondigde motie namens fracties CU en PvdA/GL inzake inkooporganisatie WMO, beschermd wonen en jeugd

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering


  Spreektijden:
  Totaal: 33 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 8. 8

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. drs.ing. G.H. Kooiker
  Email: gerard.kooiker@tholen.nl

  • Aangekondigde motie namens fracties SGP, CU, VVD en ABT inzake regie op aandeel betaalbare woningen in planontwikkeling
  • Aangekondigde motie namens fracties ABT, CDA en PvdA/GL inzake inspraak bestemmingsplannen

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering


  Spreektijden:
  Totaal: 33 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 9. 9

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.M. van de Wouw
  Email: laurien.vandewouw@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 10

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 11. 11

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.M. van de Wouw
  Email: laurien.vandewouw@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering

 12. 12

  Portefeuillehouder: rekenkamercommissie
  Behandelend ambtenaar: dhr. L. Vermeij
  Email: griffie@tholen.nl


  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering

 13. 13

  • Aangekondigde motie namens fractie ABT inzake besluitvorming aanlegsteiger riviercruises.
  • Aangekondigde motie namens fractie PvdA/GL inzake realisatie openbare toiletten.
 14. 14
  Besloten
 15. 15
  Sluiting