Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

woensdag 7 juni 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
Petrina Geluk-den Engelsman
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en hier kunt u de vergadering ook achteraf bekijken.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:58 - 00:04:20 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:04:20 - 00:04:22 - Han van 't Hof
  00:04:46 - 00:04:51 - Theo Korevaar
  00:04:56 - 00:04:57 - Theo Korevaar
 2. 2

  00:03:39 - 00:04:20 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:04:20 - 00:04:22 - Han van 't Hof
 3. 3

  00:03:49 - 00:04:20 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:04:20 - 00:04:22 - Han van 't Hof
  00:04:46 - 00:04:51 - Theo Korevaar
  00:04:56 - 00:04:57 - Theo Korevaar
 4. 4

  00:03:57 - 00:04:20 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:04:20 - 00:04:22 - Han van 't Hof
  00:04:46 - 00:04:51 - Theo Korevaar
  00:04:56 - 00:04:57 - Theo Korevaar
  00:05:08 - 00:05:16 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:06:24 - 00:06:32 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:06:32 - 00:06:49 - Theo Korevaar
  00:08:00 - 00:08:15 - Theo Korevaar
 5. 5

  Ingevolge artikel 23 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 6. 6

  · Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake gezondheid jong volwassenen
  · Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie PvdA/GL inzake mantelzorg en houdbaarheid hiervan in de toekomst

  00:09:56 - 00:09:57 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:09:57 - 00:10:06 - Corniel van Leeuwen
  00:10:06 - 00:10:16 - Roy Zeilstra
  00:10:16 - 00:10:24 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:10:25 - 00:10:48 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:11:10 - 00:11:11 - Corniel van Leeuwen
  00:11:12 - 00:11:40 - Corniel van Leeuwen
  00:11:42 - 00:12:00 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:12:00 - 00:12:01 - Roy Zeilstra
  00:12:38 - 00:12:39 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:12:39 - 00:12:40 - Corniel van Leeuwen
  00:12:47 - 00:12:49 - Corniel van Leeuwen
  00:13:54 - 00:13:58 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:13:58 - 00:14:00 - Roy Zeilstra
  00:14:01 - 00:14:29 - George de Leeuw
 7. 7

  • Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland – Begrotingscirculaire 2024

  • Provinciale Staten – aangenomen motie inzake robuuste klantvriendelijke RUD

  • Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2022 gemeente Tholen

  • Gemeente Reimerswaal – aangenomen motie inzake zoetwaterleiding door Zuid-Beveland

  00:15:26 - 00:15:49 - Jaap Hage
  00:16:22 - 00:16:24 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:16:28 - 00:16:50 - Han van 't Hof
  00:17:01 - 00:17:31 - Jan Heshof
  00:17:53 - 00:19:33 - Peter Hoek
  00:19:33 - 00:19:34 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:20:15 - 00:20:30 - Han van 't Hof
  00:21:16 - 00:21:18 - Michael Schoonen
  00:21:21 - 00:21:37 - Michael Schoonen
  00:22:03 - 00:22:13 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:22:13 - 00:22:14 - Peter Hoek
  00:22:14 - 00:22:15 - Frank Hommel
  00:23:00 - 00:23:03 - Michael Schoonen
 8. 8

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

  00:23:31 - 00:24:20 - Ruud Muijt
  00:24:20 - 00:25:56 - Petrina Geluk-den Engelsman
 9. 9

  Portefeuillehouder: College
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 55 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 3 minuten, 2e termijn: 2 minuten
  College: 15 minuten

  Bijlagen

  00:24:46 - 00:25:56 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:25:56 - 00:26:02 - Arjen Quist
  00:28:21 - 00:28:31 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:28:31 - 00:28:32 - Anco Fase
  00:30:39 - 00:30:47 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:30:47 - 00:30:48 - Han van 't Hof
  00:33:10 - 00:33:17 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:33:17 - 00:33:18 - Jaap Hage
  00:35:26 - 00:35:34 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:35:34 - 00:35:35 - Michael Schoonen
  00:39:57 - 00:39:58 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:40:05 - 00:44:23 - George de Leeuw
  00:44:23 - 00:44:25 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:44:30 - 00:44:31 - Theo Korevaar
  00:47:28 - 00:47:39 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:47:39 - 00:47:41 - Roy Zeilstra
  00:49:47 - 00:50:16 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:50:16 - 00:50:18 - Peter Hoek
  01:00:00 - 01:00:01 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:00:05 - 01:00:06 - Frank Hommel
  01:00:06 - 01:00:10 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:03:12 - 01:03:22 - Han van 't Hof
  01:06:30 - 01:06:44 - Corniel van Leeuwen
  01:16:35 - 01:17:00 - Roy Zeilstra
  01:17:05 - 01:17:12 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:17:12 - 01:17:13 - Theo Korevaar
  01:17:29 - 01:17:31 - Han van 't Hof
  01:17:31 - 01:17:35 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:18:45 - 01:19:01 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:19:02 - 01:20:33 - George de Leeuw
  01:20:33 - 01:20:34 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:20:39 - 01:20:40 - Michael Schoonen
  01:22:34 - 01:22:39 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:22:39 - 01:22:40 - Jaap Hage
  01:23:54 - 01:23:59 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:23:59 - 01:24:01 - Han van 't Hof
  01:27:16 - 01:27:22 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:27:22 - 01:27:25 - Arjen Quist
  01:29:44 - 01:29:57 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:29:58 - 01:31:46 - Peter Hoek
  01:31:46 - 01:31:48 - Jaap Hage
  01:31:48 - 01:31:49 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:32:15 - 01:32:17 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:32:41 - 01:32:48 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:32:49 - 01:37:00 - Frank Hommel
  01:37:00 - 01:37:01 - Han van 't Hof
  01:37:03 - 01:37:04 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:37:04 - 01:37:05 - Han van 't Hof
  01:37:36 - 01:37:37 - Frank Hommel
  01:39:26 - 01:39:27 - Han van 't Hof
  01:40:11 - 01:40:26 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:40:26 - 01:40:39 - Frank Hommel
  01:40:50 - 01:40:54 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:40:54 - 01:40:55 - Corniel van Leeuwen
  01:42:12 - 01:42:14 - George de Leeuw
  01:42:14 - 01:42:16 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:43:07 - 01:43:08 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:43:57 - 01:43:58 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:44:27 - 01:44:45 - George de Leeuw
  01:44:58 - 01:45:00 - Arjen Quist
  01:45:04 - 01:45:22 - Anco Fase
  01:45:24 - 01:45:27 - Han van 't Hof
  01:45:28 - 01:45:29 - Jaap Hage
  01:45:30 - 01:45:32 - Michael Schoonen
  01:45:33 - 01:45:36 - George de Leeuw
  01:45:36 - 01:45:37 - Theo Korevaar
  01:45:41 - 01:45:44 - Roy Zeilstra
 10. 10

  Portefeuillehouder: college
  Behandelend ambtenaar: mw. J. Geluk-van der Plicht
  Email: hanneke.geluk@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  01:46:30 - 01:46:35 - Jan Heshof
  01:48:17 - 01:48:21 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:48:21 - 01:48:22 - Theo Korevaar
  01:51:08 - 01:51:09 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:51:18 - 01:51:19 - Michael Schoonen
  01:52:37 - 01:52:38 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:52:41 - 01:52:42 - Han van 't Hof
  01:53:15 - 01:53:21 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:53:22 - 01:54:27 - Ruud Muijt
  01:54:28 - 01:54:40 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:54:40 - 01:54:41 - Peter Hoek
  01:58:30 - 01:58:36 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:58:37 - 01:58:39 - Frank Hommel
  01:58:39 - 01:58:40 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:00:11 - 02:00:15 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:00:15 - 02:00:16 - Corniel van Leeuwen
  02:00:18 - 02:06:04 - Corniel van Leeuwen
  02:06:04 - 02:06:05 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:06:05 - 02:06:06 - Michael Schoonen
  02:06:17 - 02:06:18 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:06:22 - 02:06:23 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:06:41 - 02:06:42 - Michael Schoonen
  02:08:00 - 02:08:03 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:08:03 - 02:08:04 - Jan Heshof
  02:08:45 - 02:09:03 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:09:03 - 02:09:04 - Corniel van Leeuwen
  02:11:58 - 02:11:59 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:12:16 - 02:12:52 - Frank Hommel
  02:12:52 - 02:12:54 - Jan Heshof
  02:12:55 - 02:12:56 - Jan Heshof
  02:13:03 - 02:13:04 - Jan Heshof
  02:13:09 - 02:13:10 - Jan Heshof
  02:13:12 - 02:13:14 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:13:33 - 02:13:34 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:13:35 - 02:13:55 - Frank Hommel
  02:13:57 - 02:13:58 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:13:58 - 02:13:59 - Jan Heshof
  02:14:16 - 02:14:17 - Han van 't Hof
  02:14:19 - 02:14:20 - Anco Fase
  02:14:20 - 02:14:21 - Michael Schoonen
  02:14:23 - 02:14:24 - Theo Korevaar
  02:14:24 - 02:14:25 - Ruud Muijt
  02:14:28 - 02:14:29 - Jan Heshof
  02:14:31 - 02:14:33 - Theo Korevaar
  02:14:35 - 02:14:38 - George de Leeuw
  02:14:38 - 02:14:39 - Michael Schoonen
  02:14:44 - 02:14:46 - Jaap Hage
 11. 11

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  02:15:23 - 02:15:48 - Anco Fase
  02:15:48 - 02:15:49 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:15:52 - 02:15:53 - Ruud Muijt
  02:16:00 - 02:16:01 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:16:04 - 02:16:06 - Jan Heshof
  02:16:10 - 02:16:13 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:16:13 - 02:16:14 - Jaap Hage
  02:16:45 - 02:16:47 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:16:48 - 02:16:51 - Michael Schoonen
  02:16:53 - 02:17:03 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:17:03 - 02:17:04 - Peter Hoek
  02:17:10 - 02:17:29 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:17:29 - 02:17:31 - Jaap Hage
  02:17:32 - 02:17:37 - Michael Schoonen
  02:17:40 - 02:17:43 - George de Leeuw
  02:17:45 - 02:17:48 - Theo Korevaar
  02:17:49 - 02:17:51 - Jan Heshof
  02:17:53 - 02:17:55 - Ruud Muijt
  02:17:56 - 02:18:03 - Anco Fase
  02:18:05 - 02:18:08 - Han van 't Hof
 12. 12

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: Team ruimte


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  02:18:38 - 02:18:54 - Michael Schoonen
  02:18:56 - 02:18:59 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:19:00 - 02:19:51 - Arjen Quist
  02:19:52 - 02:19:55 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:19:55 - 02:19:56 - Anco Fase
  02:20:45 - 02:20:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:20:51 - 02:23:25 - Peter Hoek
  02:23:25 - 02:23:26 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:23:50 - 02:23:52 - Jaap Hage
  02:23:54 - 02:23:55 - Michael Schoonen
  02:23:55 - 02:23:56 - Han van 't Hof
  02:23:58 - 02:23:59 - George de Leeuw
  02:24:00 - 02:24:01 - Han van 't Hof
  02:24:03 - 02:24:13 - Anco Fase
  02:24:14 - 02:24:16 - Arjen Quist
  02:24:17 - 02:24:18 - Jan Heshof
  02:24:20 - 02:24:22 - Theo Korevaar
 13. 13

  02:24:52 - 02:24:53 - Han van 't Hof
  02:25:35 - 02:25:39 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:25:39 - 02:25:41 - Peter Hoek
  02:25:51 - 02:26:15 - Petrina Geluk-den Engelsman
 14. 14

  02:25:57 - 02:26:15 - Petrina Geluk-den Engelsman