Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

woensdag 29 november 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
Petrina Geluk-den Engelsman
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en hier kunt u de vergadering ook achteraf bekijken.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Algemeen inspreekrecht
 4. 4

 5. 5

  Ingevolge artikel 23 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 6. 6

  • Nieuwsbrief Robuuste RUD – nr. 1 oktober 2023
  • Externe nieuwsbrief RUD – oktober 2023
  • Commissie Bezwaarschriften - jaarverslag 2022
 7. 7

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 8. 8

  Vaststellen slotwijziging programmabegroting 2023, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2024.  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. A. Boon
  Email: bram.boon@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 9. 9

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. M. Koetsier/dhr. A. Moerland
  Email: monique.koetsier@tholen.nl/arjan.moerland@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 10 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut,
  College: 3 minuten

 10. 10

  Voorstel geen zienswijzen in te dienen tegen verlenging werkingsduur Regionaal Risicoprofiel 2020-2023 Veiligheidsregio Zeeland.


  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 11. 11

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 12. 12

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: team ruimte


  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 13. 13
  Wat verder ter tafel komt.
 14. 14
  Sluiting