Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

woensdag 1 november 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
Petrina Geluk-den Engelsman
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en hier kunt u de vergadering ook achteraf bekijken.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:14:52 - 00:17:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
 2. 2

  00:14:55 - 00:17:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
 3. 3

  00:15:41 - 00:17:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
 4. 4

  00:15:38 - 00:17:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
 5. 5

  Ingevolge artikel 23 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

  00:15:57 - 00:17:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
 6. 7

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

  00:16:28 - 00:17:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
 7. 8

  Voorstel tot vaststelling van de programmarapportage per 1 september 2023 over het begrotingsjaar 2023, inclusief vaststelling van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging 2023.


  Portefeuillehouder: allen
  Behandelend ambtenaar: mw. J. Geluk-van der Plicht
  email: hanneke.geluk@tholen.nl


  Spreektijden
  Totaal: 40 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 2 minuten
  College: 12 minuten

  00:16:46 - 00:17:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:17:50 - 00:17:52 - Leander Oostdijk
  00:19:43 - 00:19:44 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:19:51 - 00:21:00 - Anco Fase
  00:21:01 - 00:21:05 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:21:05 - 00:21:06 - Han van 't Hof
  00:24:51 - 00:24:52 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:24:52 - 00:24:53 - Jaap Hage
  00:26:09 - 00:26:14 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:26:14 - 00:26:15 - Michael Schoonen
  00:27:30 - 00:27:36 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:29:29 - 00:29:39 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:29:39 - 00:29:41 - Anco Fase
  00:29:46 - 00:30:57 - Jan Heshof
  00:30:57 - 00:30:58 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:31:16 - 00:31:17 - Peter Hoek
  00:40:18 - 00:40:19 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:40:26 - 00:41:21 - Frank Hommel
  00:41:23 - 00:41:27 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:45:27 - 00:45:32 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:45:32 - 00:45:33 - Marleen Sijbers
  00:45:35 - 00:45:36 - Marleen Sijbers
  00:45:38 - 00:47:41 - Marleen Sijbers
  00:47:41 - 00:48:02 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:48:02 - 00:48:03 - Han van 't Hof
  00:48:53 - 00:48:58 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:48:58 - 00:50:08 - Leander Oostdijk
  00:50:08 - 00:50:09 - Han van 't Hof
  00:50:09 - 00:50:20 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:50:52 - 00:51:00 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:51:00 - 00:51:02 - Theo Korevaar
  00:51:58 - 00:52:03 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:52:03 - 00:52:04 - Michael Schoonen
  00:53:07 - 00:53:27 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:55:10 - 00:55:15 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:55:15 - 00:56:07 - Frank Hommel
  00:56:07 - 00:56:09 - Han van 't Hof
  00:56:10 - 00:56:11 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:56:31 - 00:56:54 - Frank Hommel
  00:56:55 - 00:56:56 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:56:58 - 00:56:59 - Frank Hommel
  00:57:00 - 00:57:19 - Frank Hommel
  00:57:21 - 00:57:42 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:57:42 - 00:57:43 - Marleen Sijbers
  00:57:44 - 00:57:46 - Marleen Sijbers
  00:57:54 - 00:58:14 - Petrina Geluk-den Engelsman
  00:58:14 - 00:58:16 - Han van 't Hof
  00:58:19 - 00:58:29 - Anco Fase
  00:58:30 - 00:58:34 - Leander Oostdijk
  00:58:35 - 00:58:37 - Jan Heshof
  00:58:39 - 00:58:47 - Theo Korevaar
  00:58:51 - 00:58:52 - Jaap Hage
  00:58:55 - 00:58:57 - Michael Schoonen
 8. 9

  Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2024 en instemming met de meerjarenraming 2025-2027


  Portefeuillehouder: Allen
  Behandelend ambtenaar: dhr. A. Moerland
  email: arjan.moerland@tholen.nl


  Spreektijden
  Totaal: 40 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 2 minuten
  College: 12 minuten

  01:01:59 - 01:02:05 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:03:36 - 01:03:41 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:03:41 - 01:03:42 - Arjen Quist
  01:06:26 - 01:06:31 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:06:31 - 01:06:32 - Jaap Hage
  01:09:55 - 01:09:57 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:10:00 - 01:10:03 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:10:04 - 01:11:20 - Michael Schoonen
  01:11:20 - 01:11:24 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:11:24 - 01:11:25 - Jan Heshof
  01:13:19 - 01:13:21 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:13:22 - 01:13:24 - Theo Korevaar
  01:17:07 - 01:17:08 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:17:29 - 01:21:44 - Peter Hoek
  01:21:44 - 01:21:45 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:21:46 - 01:21:47 - Frank Hommel
  01:22:57 - 01:23:00 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:23:01 - 01:32:02 - Corniel van Leeuwen
  01:32:02 - 01:32:06 - Han van 't Hof
  01:32:10 - 01:32:17 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:32:18 - 01:36:00 - Marleen Sijbers
  01:36:00 - 01:36:01 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:36:02 - 01:36:03 - Peter Hoek
  01:36:44 - 01:36:45 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:37:03 - 01:37:35 - Jaap Hage
  01:37:38 - 01:37:42 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:37:42 - 01:37:43 - Han van 't Hof
  01:39:53 - 01:39:54 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:39:54 - 01:39:55 - Arjen Quist
  01:40:46 - 01:40:49 - Jan Heshof
  01:40:49 - 01:40:51 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:41:05 - 01:41:06 - Arjen Quist
  01:41:06 - 01:41:07 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:41:29 - 01:41:30 - Jan Heshof
  01:41:32 - 01:41:37 - Jan Heshof
  01:41:38 - 01:42:13 - Arjen Quist
  01:42:13 - 01:42:14 - Jan Heshof
  01:42:15 - 01:42:16 - Jan Heshof
  01:42:50 - 01:43:06 - Arjen Quist
  01:43:06 - 01:43:09 - Jan Heshof
  01:43:09 - 01:43:14 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:43:26 - 01:43:33 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:43:34 - 01:44:44 - Jan Heshof
  01:44:44 - 01:44:46 - Jaap Hage
  01:44:47 - 01:44:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:45:19 - 01:45:21 - Jan Heshof
  01:45:22 - 01:45:23 - Jan Heshof
  01:45:24 - 01:45:25 - Jan Heshof
  01:45:59 - 01:46:04 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:46:04 - 01:46:05 - Jan Heshof
  01:46:06 - 01:46:10 - Jan Heshof
  01:46:28 - 01:46:32 - Peter Hoek
  01:46:32 - 01:46:33 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:46:34 - 01:46:50 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:47:01 - 01:50:08 - Corniel van Leeuwen
  01:50:09 - 01:50:12 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:50:13 - 01:52:28 - Marleen Sijbers
  01:52:28 - 01:52:29 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:52:42 - 01:52:47 - Han van 't Hof
  01:52:50 - 01:52:54 - Anco Fase
  01:53:06 - 01:53:09 - Arjen Quist
  01:53:12 - 01:53:14 - Jan Heshof
  01:53:16 - 01:53:18 - Theo Korevaar
  01:53:20 - 01:53:21 - Jaap Hage
  01:53:22 - 01:53:25 - Michael Schoonen
 9. 10

  Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. J. Geluk-van der Plicht
  email: hanneke.geluk@tholen.nl


  Spreektijden
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  01:53:51 - 01:53:53 - Jaap Hage
  01:55:23 - 01:55:32 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:55:32 - 01:55:33 - Peter Hoek
  01:57:44 - 01:57:46 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:57:46 - 01:57:47 - Jaap Hage
  01:58:12 - 01:58:25 - Petrina Geluk-den Engelsman
  01:58:25 - 01:58:30 - Jaap Hage
 10. 12

  Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: mw. D. Pilaszek
  email: diana.pilaszek@tholen.nl


  Spreektijden
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 11. 13

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. D. Pilaszek
  email: diana.pilaszek@tholen.nl


  Spreektijden
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

  02:00:15 - 02:01:15 - Theo Korevaar
  02:01:16 - 02:01:19 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:01:20 - 02:02:32 - Leander Oostdijk
  02:02:33 - 02:02:36 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:02:37 - 02:03:17 - Michael Schoonen
  02:03:18 - 02:03:26 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:03:26 - 02:03:27 - Peter Hoek
  02:07:39 - 02:07:57 - Petrina Geluk-den Engelsman
  02:07:57 - 02:07:59 - Han van 't Hof
  02:08:02 - 02:08:04 - Anco Fase
  02:08:05 - 02:08:09 - Leander Oostdijk
  02:08:10 - 02:08:11 - Jan Heshof
  02:08:13 - 02:08:15 - Theo Korevaar
  02:08:16 - 02:08:19 - Michael Schoonen
  02:08:21 - 02:08:23 - Jaap Hage
 12. 14

  02:08:48 - 02:08:49 - Han van 't Hof
 13. 15

  02:08:48 - 02:08:49 - Han van 't Hof