Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

donderdag 13 april 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
drs. P.J.A. Geluk-den Engelsman
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Algemeen inspreekrecht
 4. 4

 5. 5

  • Mondelinge vraag namens de heer A.L.S. Schoonen/fractie CDA inzake energienoodfonds.

 6. 6

 7. 7

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 8. 8

 9. 9

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.M. van de Wouw
  Email: laurien.vandewouw@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 11

 11. 12

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 12. 13

  Portefeuillehouder: fractievoorzitters
  Behandelend ambtenaar: dhr. L. Vermeij
  Email: griffie@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 13. 14

  Portefeuillehouder: fractievoorzitters
  Behandelend ambtenaar: dhr. L. Vermeij
  Email: griffie@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 14. 15

  Collegejaarprogramma 2023 en evaluatie collegejaarprogramma 2022 (terugverwezen vanuit de raadsvergadering 23 maart 2023, lijst ingekomen stukken), op verzoek van de heer J.J. van ’t Hof/fractie ABT).

 15. 16
  Wat verder ter tafel komt.
 16. 17
  Sluiting