Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuurszaken

donderdag 16 maart 2023

19:30
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
drs. P.J.A. Geluk-den Engelsman
Toelichting

Er kan gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht, hiervoor kunt u zich richten tot de griffie via e-mail: griffie@tholen.nl, aanmelding moet vóór 12.00 uur op de dag van vergadering binnen zijn.
Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Algemeen inspreekrecht
 4. 4

 5. 5

  Ingevolge artikel 27 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de commissie, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 's morgens 09.00 uur op de dag van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 6. 6

  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fractie SGP inzake informatieveiligheid
  • Beantwoording ingekomen schriftelijke vragen fracties VVD en SGP inzake buurtpreventie

 7. 7

  • OZO – extra nieuwsbrief – reactie college Gedeputeerde Staten op berichtgeving nieuwe kerncentrales in Borssele
  • Minsterie BZK – inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers
  • VRZ – brief gemeenteraden doorkijk ontwikkelingen 2023 en 2024 van Veiligheidsregio Zeeland
  • OZO – nieuwsbrief #30
  • VZG – VZG-richtlijnen voor de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regelingen
  • Jaaroverzicht 2022 Klachtenbehandeling gemeente Tholen
  • Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland – Financieel toezicht begroting 2023
  • BDO – Benchmark Nederlandse gemeenten 2023
  • Zeeuwse Ombudsman – jaarverslag 2022
  • Griffie gemeente Tholen – jaarverslag 2022
  • Rekenkamercommissie gemeente Tholen – jaarverslag 2022
  • OZO – nieuwsbrief #31

 8. 8

  Delen van informatie over bijgewoonde bijeenkomsten van een klankbordgroep of een gemeenschappelijke regeling.

 9. 9

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.M. van de Wouw
  Email: laurien.vandewouw@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. 10

 11. 11

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl


  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 12. 12
  Wat verder ter tafel komt.
 13. 13
  Sluiting