Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 13 oktober 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
M.L.P. Sijbers
Toelichting

Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Agendapunten

 1. Ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

  1. OZO – Nieuwsbrief #25
  2. Commissie voor advies bezwaarschriften Tholen – jaarverslag 2021
  3. Zeeuws Archief – jaarverantwoording 2021
  4. Gemeente Borsele – aangenomen motie inzake stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
  5. Gemeente Noord-Beveland - aangenomen motie inzake stikstofbeleid
  6. Zeeuwse Ombudsman – jaarverslag 2021
  7. OZO – Nieuwsbrief #26
  8. Bibliotheek Oosterschelde – Jaarrekening 2021
  9. Bibliotheek Oosterschelde – Resultaten 2021
  10. Welstand – Jaarverslag 2021
  11. Welstandscommissie – Jaarverslag 2021
  12. VZG - afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland
 2. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger/mw. D. Wijnekus
  Email: vincent.burger@tholen.nl/dominique.wijnekus@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: afwezig
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 3. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: afwezig
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 4. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. C. Meijboom
  Email: kees.meijboom@tholen.nl

  Fractiestandpunten:

  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: afwezig
  Lijst De Leeuw: hamerstuk

  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 5. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: mw. E.J. de Hond MSc
  Email: lizette.dehond@tholen.nl

  Fractiestandpunten:

  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: afwezig
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 6. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. ing. C.P. Vollaard
  Email: niels.vollaard@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 7. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. R. Advocaat
  Email: remko.advocaat@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 8. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. W. de Vries
  Email: wim.devries@tholen.nl

  Fractiestandpunten:

  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: afwezig
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 9. Voorstel tot geen bedenkingen/ bezwaren te uitten en in te stemmen met de door het College van bestuur van Octho voorgelegde statutenwijziging.
  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. D.A.P. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: afwezig
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. E.M. Werkman
  Email: ellen.werkman@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 11. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. L.C. van den Berg
  Email: luc.vandenberg@tholen.nl

 12. • Aangekondigde motie namens fractie CDA inzake Thools (zebra)pad.
  • Aangekondigde motie namens fractie PvdA/GL inzake herinrichting van de governance jeugdhulp in Zeeland
  • Aangekondigde motie namens fractie VVD inzake diversiteit.