Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 17 februari 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
M.L.P. Sijbers,
Toelichting

De vergadering kan worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website www.tholen.nl/bestuur en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.
In verband met de beperkingen die de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus ons opleggen zal de vergadering niet door publiek kunnen worden bezocht. De pers zal wel in de gelegenheid gesteld worden, met inachtneming van de geldende richtlijnen, aanwezig te zijn.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1. Mondelinge vraag namens fractie SP - de heer T.D. Korevaar inzake molenbiotoop Sint-Annaland
  2. Mondelinge vraag namens fractie SP - de heer T.D. Korevaar inzake proef afvalinzameling Scherpenisse
  3. Mondelinge vraag namens fractie PvdA/GroenLinks - de heer J.J.M. Dekkers inzake molenbiotoop Sint-Annaland
  4. Mondelinge vraag namens fractie ABT – de heer J.J. van ’t Hof inzake molenbiotoop Sint-Annaland
  5. Mondelinge vraag fractie CDA – mevrouw P.J.A. Geluk-den Engelsman inzake Nota Grondbeleid

  1. OZO – Nieuwsbrief #22
  2. BDO Benchmark Nederlandse gemeenten 2022
  3. Jaarverslag welstand 2020
  4. Jaarverslag welstandscommissie 2020
  5. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen
  6. OZO – Zeeuwse opgaven en het coalitieakkoord
  7. GS – Provincie Zeeland GS Provincie Zeeland – Repressief toezicht begroting 2022
  8. OZO – Nieuwsbrief #23
  9. Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio – jaarverslag 2020-2021
  10. Sabewa Zeeland – Nieuwsbrief december 2021
  11. Zwembadraad Blijven Spetteren – Jaarrapportage zwembad De Spetter 2021
  12. AABP Rechtskundig Adviesbureau – Afschrift brief aan voorzitter bezwarencommissie
  13. AABP Rechtskundig Adviesbureau – Procedure handhavingsverzoeken Schoolstraat 33 Poortvliet
  14. Commissie van advies voor de bezwaarschriften – Brief aan AABP in reactie op de reactie op de tweede uitnodiging hoorzitting
  15. Jaaroverzicht klachtenbehandeling 2021
  16. Collegejaarprogramma 2022
  17. Jaarverslag 2021 Rekenkamercommissie gemeente Tholen

  Bijlagen

 2. Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: mw. mr. L. Martens
  Email: louise.martens@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  Lijst Bosch: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden
  Totaal: 22 min.
  Per fractie: 1e termijn: 1 min. 2e termijn: 1 min.
  College: 6 min.

 3. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: dhr. W.J. de Voogd van der Straaten
  Email: willem.devoogd@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  Lijst Bosch: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden
  Totaal: 44 min.
  Per fractie:  1e termijn: 2 min. 2e termijn: 2 min.
  College: 12 min.

 4. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: mw. D. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl

  Fractiestandpunten:

  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  Lijst Bosch: afwezig
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden
  Totaal: 22 min.
  Per fractie: 1e termijn: 1 min. 2e termijn: 1 min.
  College: 6 min.

 5. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl

  De heer Heshof (PvdA/GroenLinks) en de heer Schoonen (CDA) verzoeken om voldoende spreektijd voor dit onderwerp bij de raadsvergadering.

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  Lijst Bosch: afwezig
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden
  Totaal: 33 min.
  Per fractie: 1e termijn: 2 min. 2e termijn: 1 min.
  College: 9 min.

 6. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. D. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: hamerstuk
  Lijst Bosch: afwezig
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden
  Totaal: 11 min.
  Per fractie: 1e termijn: 1 min.
  College: 3 min.