Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 8 december 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
M.L.P. Sijbers
Toelichting

Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Agendapunten

 1. Ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 2. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: Dhr. J.M. Duine
  Email: jan.duine@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: niet aanwezig
  CDA: bespreekstuk
  ABT: hamerstuk (stemverklaring aangekondigd)
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 3. Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: Dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: niet aanwezig
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 4. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: Mw. D. Wijnekus
  Email: dominique.wijnekus@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 5. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 6. Portefeuillehouder: wethouder van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Dhr. C. Weterings
  Email: constant.weterings@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 7. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: Dhr. ing. C.P. Vollaard
  Email: niels.vollaard@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 8. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.A. Quist
  Email: peter.quist@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 9. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.A. Quist
  Email: peter.quist@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 10. Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: Dhr. mr. G. Vos
  Email: gerrit.vos@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: niet aanwezig
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 11. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar:Dhr. M.J. van den Dries
  Email: thijs.vandendries@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: niet aanwezig
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 12. Voorstel tot aanpassing van de overige gemeentelijke belastingen en retributies per 1 januari 2023 door middel van vaststelling van de diverse verordeningen.

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: Dhr. A. Moerland
  Email: arjan.moerland@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: niet aanwezig
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 13. Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging voor de programmabegroting 2022, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging voor het jaar 2023.

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: Dhr. A.Boon
  Email: bram.boon@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: niet aanwezig
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 14. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: Mw. D. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 15. 3e Begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van Samenwerkingsverband Welzijn Oosterschelderegio (SWVO).

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 16. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Dhr. V. Burger
  Email: vincent.burger@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 17. Voorstel tot het afsluiten van de pilotfase van de Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd en de Praktijkondersteuner huisarts-Jeugd vervolgens in te zetten in onze lokale zorgstructuur voor een periode van 3 jaar.

  Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Mw. M.M.E. van der Weele
  Email: mies.vanderweele@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 18. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. Werkman
  Email: ellen.werkman@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 19. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. Werkman
  Email: ellen.werkman@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.

 20. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: Dhr. W. de Vries/dhr. M. Westdorp
  Email: wim.devries@tholen.nl / martijn.westdorp@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering.