Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 7 juli 2022

14:00
Locatie

Raadzaal Gemeentehuis Tholen

Voorzitter
M.L.P. Sijbers
Toelichting

Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

 4. 4

  Ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde is er een vragenuur voor de leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de vergadering geen vragen zijn ingediend.

 5. 5

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. D.A.P.D. Pilaszek
  Email: diana.pilaszek@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: niet aanwezig

  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 6. 6

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. drs. J. Duine
  Email: jan.duine@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamersstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: niet aanwezig

  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 7. 7

  Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos

  Spreektijden:
  Totaal: 22 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 8. 8

  Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. A. Moerland
  Email: arjan.moerland@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: hamerstuk
  Lijst De Leeuw: niet aanwezig

  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 30 minuten
  Per fractie: 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 9. 9

  Portefeuillehouder: Allen
  Behandelend ambtenaar: dhr. A. Moerland
  Email: arjan.moerland@tholen.nl

  1. Aangekondigd amendement fracties ABT en SGP inzake bestrijding overlast honden- en kattenpoep
  2. Aangekondigd amendement fracties CU, PvdA/GL, SP, CDA en VVD inzake herijking armoedebeleid
  3. Aangekondigd amendement fracties SGP, VVD en CU inzake experimenteerbudget knelpunten woningmarkt
  4. Aangekondigd amendement fracties SGP, PvdA/GL en CU inzake verlaging kostendekkendheid lijkbezorging
  5. Aangekondigd amendement fractie ABT inzake jongerenparticipatie
  6. Aangekondigd amendement fracties SP en PvdA/GL inzake OZB
  7. Aangekondigd amendement fracties SP en PvdA/GL inzake duurzaamheidsfonds
  8. Aangekondigd amendement fracties SGP, CU en VVD inzake investeren in jeugd
  9. Aangekondigd amendement fractie ABT inzake verhoging subsidies sportverenigingen
  10. Aangekondigd amendement fractie ABT inzake heffen van toeristenbelasting
  11. Aangekondigd amendement fractie ABT inzake aanleg steiger voor riviercruises
  12. Aangekondigd amendement fractie ABT inzake voorzieningen en kwaliteit openbare ruimte
  13. Aangekondigd amendement fracties VVD en CU inzake verhoging onderhoudsniveau openbare ruimte
  14. Aangekondigd amendement namens fractie CDA inzake Tholen-app

  1. Aangekondigde motie fracties CU, SP, PvdA/GL en CDA inzake onderzoek schoolzwemmen en fonds ondersteuning zwemles
  2. Aangekondigde motie fracties SGP, VVD en Lijst De Leeuw inzake fysieke en sociale toegankelijkheid
  3. Aangekondigde motie fractie ABT inzake energietransitie en duurzaamheid
  4. Aangekondigde motie fracties SGP, CU, Lijst De Leeuw en VVD inzake duurzaamheidsfonds

  Fractiestandpunten:

  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Lijst De Leeuw: niet aanwezig

  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Volgens bijgevoegd schema

  Bijlagen

 10. 10

  5. Aangekondigde motie namens fracties CDA, ABT, SGP, SP, VVD, CU en Lijst De Leeuw inzake stikstofbeleid
  6. Aangekondigde motie namens fractie ABT inzake verkeersveiligheid gebied Vliethof - Molenvlietsedijk

 11. 11
  Sluiting