Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 21 april 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Gemeentehuis Tholen
Voorzitter
M.L.P. Sijbers
Toelichting

Voor publiek en pers is weer toegang in de raadzaal mogelijk.
De vergadering kan ook worden gevolgd via Omroep Tholen die de vergadering op radio en tv zal uitzenden. En is tevens via hun YouTube kanaal te volgen. Tevens kunt u de vergadering live volgen via onze website https://tholen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
en hier kunt u de vergadering ook achteraf beluisteren.

Uitzending

Agendapunten

  1. Mondelinge vraag namens fractie VVD – de heer A.C. Fase inzake aanvragen vergunning evenementen.
  2. Mondelinge vraag namens fractie CDA – de heer A.L.S. Schoonen inzake Zeeuwse Muziekschool
  3. Mondelinge vraag namens fractie ABT- de heer J.J. van ’t Hof inzake stand van zaken ten aanzien van de Zeeuwse Muziekschool
  4. Mondelinge vraag namens fractie ABT - de heer J.J. van ’t Hof inzake oplaadpunt elektrische fietsen
  5. Mondelinge vraag namens fractie ABT - de heer S.G.W. de Leeuw inzake de afsluiting van de N656
  1. Jaarverslag griffie gemeente Tholen 2021
  2. Ledenbrief VZG 2022-OOL/VZG-richtlijnen voor de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen
  3. GS Provincie Zeeland – IBT 2021 gemeente Tholen huisvesting vergunninghouders 2e halfjaar.
  4. OZO – Nieuwsbrief #24
  5. GS Provincie Zeeland - Begrotingscirculaire 2023
 1. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: dhr. L.C. van den Berg
  E-mail: luc.vandenberg@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 2. Portefeuillehouder: wethouder Van Leeuwen
  Behandelend ambtenaar: dhr. V. Burger
  E-mail: vincent.burger@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 3. Portefeuillehouder: wethouder Hommel
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.J.M. van den Broek
  E-mail: pepijn.vandenbroek@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 4. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. Ir. N. Tiernego
  E-mail: nyske.tiernego@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: bespreekstuk
  VVD: bespreekstuk
  CU: bespreekstuk
  CDA: bespreekstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: bespreekstuk
  SP: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 30 minuten
  Per fractie 1e termijn: 2 minuten, 2e termijn: 1 minuut
  College: 9 minuten

 5. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: dhr. P.A. Quist
  E-mail: peter.quist@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: bespreekstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: bespreekstuk
  Bespreekstuk in de raadsvergadering.

  Spreektijden:
  Totaal: 20 minuten
  Per fractie, 1e termijn: 1 minuut, 2e termijn: 1 minuut
  College: 6 minuten

 6. Portefeuillehouder: wethouder Hoek
  Behandelend ambtenaar: mw. L.M. van de Wouw
  E-mail: laurien.vandewouw@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering

 7. Portefeuillehouder: burgemeester Sijbers
  Behandelend ambtenaar: dhr. mr. G. Vos
  E-mail: gerrit.vos@tholen.nl

  Fractiestandpunten:
  SGP: hamerstuk
  VVD: hamerstuk
  CU: hamerstuk
  CDA: hamerstuk
  ABT: hamerstuk
  PvdA/GL: hamerstuk
  SP: hamerstuk
  Hamerstuk in de raadsvergadering